STUDIO SPLIT

Lučica 4, 21000 Split, HRVATSKA
tel: +385 21 322-255
fax: +385 21 322-256
e-mail: studio@dalmacija.tv

redakcija / desk
tel: +385 21 322-255
e-mail: redakcija@dalmacija.tv

režija / broadcast room
tel: +385 21 322-940
e-mail: rezija@dalmacija.tv

uprava / management

direktor /  director
Mate Gotovac
e-mail: mate.gotovac@dalmacija.tv

Scroll to top